Partners

Lawyer Nikolay Shopov

Partner
Lawyer Shopov completed his master's degree in law in 1995 at the Academy of the Ministry of Internal Affairs. He is a specialist in the following areas of law: commercial law; investments; tax and administrative law; judicial and administrative procedures.

Lawyer Martin Yankov

Partner
Адв. Янков завършва магистърска степен по право през 2005г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е специалист в следните области на правото: облигационно, търговско, трудово и вещно право, процесуално представителство, арбитраж, обществени поръчки, търговски марки.