ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2022Г.

Адвокатско дружество “Шопов и Янков” публикува своя годишен финансов отчет за 2022г. съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Отчетът е достъпен със заличени данни съгласно изискванията на ЗЗЛД тук: ГФО_2022

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ЖАЛБА НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА ТОЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА И РАЗВИТИЕТО НА ПРАВОТО

1. Има ли право ловна дружина да вземе решение за преместването си от едно ловно сдружение в друго и да свика и проведе собственото си общо събрание при спазване на разпоредбите, предвидени в Устава на…

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2021г.

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публикува своя годишен финансов отчет за 2021г. съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Отчетът е достъпен тук: ГФО_2021

ANNUAL FINANCIAL REPORT OF LAW FIRM "SHOPOV AND YANKOV" FOR 2020

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публиква своя годишен финансов отчет за 2020г. съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Отчетът е достъпен тук: ГФО_2020

ANNUAL FINANCIAL REPORT OF LAW FIRM "SHOPOV AND YANKOV" FOR 2019

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публиква своя годишен финансов отчет за 2019г. съгласно изискваията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството във връзка с § 33 от ПЗР на Закон за мерките и действията…

ANNUAL FINANCIAL REPORT OF LAW FIRM "SHOPOV AND YANKOV" FOR 2018

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публикува своя годишен финансов отчет за 2018г. съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Отчетът е достъпен тук: ГФО-2018

NON-OPERATING COMPANIES SUBMIT A DECLARATION TO THE COMMERCIAL REGISTER UNTIL MARCH 31

      Търговските дружества, които не са извършвали дейност през 2017 година, няма да подават годишни данъчни декларации в Националната агенция по приходите. До 31 март, те са длъжни да обявят липсата на дейност в Търговския…

LAW FIRM "SHOPOV AND YANKOV" REPRESENTS THE PUBLIC INTEREST IN THE "VIGNETTS" CASE

           Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ защити интересите на членовете на сдружение Силна икономика лоялна алтернатива в приключилото пред Върховен административен съд  дело против § 1 от Постановление № 317/17.11.2015г. на Министерския съвет на Република…

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2017г.

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публикува своя годишен финансов отчет за 2017г. съгласно изискванията на чл.40, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Отчетът е достъпен тук: ГФО-2017