Партньори

Адв. Николай Шопов

Партньор
Адв. Шопов завършва магистъркса степен по право през 1995г в Академия на МВР. Той е специалист в следните области на правото: търговско право; инвестиции; данъчно и административно право; съдебни и административни процедури.

Адв. Мартин Янков

Партньор
Адв. Янков завършва магистърска степен по право през 2005г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е специалист в следните области на правото: облигационно, търговско, трудово и вещно право, процесуално представителство, арбитраж, обществени поръчки, търговски марки.