ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2017г.

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публикува своя годишен финансов отчет за 2017г. съгласно изискванията на чл.40, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.

Отчетът е достъпен тук: ГФО-2017