ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2022Г.

Адвокатско дружество “Шопов и Янков” публикува своя годишен финансов отчет за 2022г. съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Отчетът е достъпен със заличени данни съгласно изискванията на ЗЗЛД тук: ГФО_2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.