Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ е основано през 2009 година от адвокат Николай Шопов и адвокат Мартин Янков. От създаването си дружеството има една основна цел – да изгради съвременна и модерна юридическа компания, която да е в състояние да обслужва ефикасно интересите на клиентите си във всички области на правото. Кантората предлага пълно правно обслужване на своите клиенти, като извършва юридически консултации и адвокатски услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица на територията на цялата страна. Работим с колеги-партньори и извън пределите на Р.България.

               В адвокатско дружество “Шопов и Янков” осигуряваме висококвалифицирана правна помощ на клиенти в областта на гражданско право, облигационно право, търговско, данъчно и финансово право, вещно, трудово, корпоративно право, административно право, обществени поръчки и търговски марки. Екипът е с дългогодишна практика и опит в защитата правата и интересите на своите клиенти. Винаги подхождаме с изключително внимание, компетентност и конфиденциалност към всеки отделен случай, което неизменно е необходимо за правилното и успешно юридическо обслужване. Адвокатското дружество предлага компетентни консултации и участия в преговори за сключването на всякакъв вид договори и споразумения и максимална защита на интересите на клиентите. Дружеството гарантира качество, лоялност, бързина и конфиденциалност при оказването на правна помощ. Обединяваме знанията и личния си опит и разглеждаме всеки случай от различни аспекти, като по този начин се стремим към  най-добрата защита на правата и интересите на клиентите. Постигаме възможно най-добрите резултати, за да отговорим на очакванията на клиентите, които са ни гласували доверие. Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ подхожда индивидуално към всеки един случай, като разглежда всеки казус спрямо конкретните условия и предлага на клиентите си възможно най-добрите решения измежду всички ефективни действия, които могат да бъдат предприети.

            За пълноценно правно обслужване на своите клиенти кантората си сътрудничи с нотариални кантори, съдебни изпълнители, а също и с оторизирани преводачески бюра.