ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2020г.

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публиква своя годишен финансов отчет за 2020г. съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.

Отчетът е достъпен тук: ГФО_2020