ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2019г.

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публиква своя годишен финансов отчет за 2019г. съгласно изискваията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството във връзка с § 33 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Отчетът е достъпен тук: ГФО-2019