ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА 2018г.

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публикува своя годишен финансов отчет за 2018г. съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Отчетът е достъпен тук: ГФО-2018