ANNUAL FINANCIAL REPORT OF LAW FIRM "SHOPOV AND YANKOV" FOR 2018

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публикува своя годишен финансов отчет за 2018г. съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Отчетът е достъпен тук: ГФО-2018